Agatowy Nocleg

Nowy Kościół - wzdłuż  drogi ciągnie  się skarpa, łatwo  rozpoznać po licznych  wykopach.
Zbudowana  jest  z  melafirów  i  porfirów. Dolina  potoku  płynąca  pomiędzy  wzgórzami
Wołek  i  Wygorzel. W jego  dorzeczu  znajduje   się   kilka  niewielkich   złóż   agatowych.
Prawy  stok  doliny, w  glinach  zboczowych   występują  tu  buły  agatowe  i  bloki  skalne
z   żyłami    chalcedonu.  Na   szczycie   Wołka   zwany   Piekiełkiem     znajduje   się   duże 
skupisko  agatów.  Teren  można    rozpoznać  z  uwagi  na  liczne  wykopy  i  doły.  Droga
na  skraju   lasu  odsłania   nam   strome   zbocze  wzgórza  Wygorzel.  Znaleźć   tu  można
buły  agatowe  o  średnicy  do 50 cm,  o kształcie  kulistym,  zdarzają  się też   pozarastane.
Zewnętrzna  warstwa zbudowana jest 
z porfiru, w środku  natomiast znajduje  się  pustka

wypełniona agatem.

Nowy Kościół

AGAT

Lubiechowa

Minerały

Idar - Oberstein

AGAT

Jaskinie